Regulamin

           §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem www.zaproszenia-online.com oraz zasady dotyczące zarządzania danymi klienta, zakres odpowiedzialności, warunki reklamacji oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.zaproszenia-online.com prowadzony jest przez Karola Jastrzębskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Global Center Karol Jastrzębski. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP: 821-165-89-01, Regon: 141318900. Siedziba firmy znajduje się w Siedlcach, przy ul. Starowiejskiej 12A. TEL (025) 632-59-36.
 3. Sklep internetowy www.zaproszenia-online.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet oraz w siedzibie firmy znajdującej się w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 12A. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem adresu: zaproszenia@global-center.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami (025) 632-59-36 lub 509-965-511. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.zaproszenia-online.com.

  §2 WARUNKI KORZYSTANIA
 1. Kupującym w sklepie internetowym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.zaproszenia-online.com są cenami wyrażonymi w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar sklep internetowy www.zaproszenia-online.com wystawia paragon lub faktury VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.zaproszenia-online.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 7. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.
     
  §3 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Zamówienia w sklepie internatowym można składać jako gość lub po rejestracji w serwisie.
 2. Po złożeniu zamówienia Kupujący informowany jest drogą mailową o fakcie zakupu produktów. Informacja zawiera numer zamówienia oraz wybrane przez Kupującego produkty.
 3. Po złożeniu zamówienia z opcją nadruku na zaproszeniach i dodatkach ślubnych Kupujący zobowiązany jest do przesłania tekstów i informacji odnośnie zamówienia. Na ich podstawie przygotowane zostaną projekty graficzne, które następnie zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Kupującego w celu akceptacji.
 4. Wydruk zaproszeń możliwy jest jedynie po mailowej akceptacji projektów przez klienta.
 5. Przygotowanie projektu graficznego dla produktów dostępnych na stronie internetowej, zamówionych z opcją nadruku odbywa się w ciągu 48 godzin od momentu dostarczenia przez klienta wszelkich niezbędnych informacji dotyczących projektu.
 6. W przypadku zamówienia projektów indywidualnych czas przygotowania indywidualnego projektu graficznego wynosi od 1 do 3 dni roboczych.
 7. Sprzedający nie odpowiada za błędy i opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików do druku przygotowanych przez Kupującego. W takim przypadku czas realizacji liczony jest od momentu dostarczenia przez Kupującego poprawnych plików.
 8. Podczas procesu projektowania i uzgadniania wyglądu zamawianych produktów z opcją nadruku obowiązują 3 bezpłatne poprawki projektów. Każda następna poprawka to koszt 15 zł.
 9. Zamówienia na stronie internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 10. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności nie ma możliwości zmiany modelu zaproszeń czy wymiany produktów na inne. Prosimy o przemyślane zakupy.
 11. Wszystkie zamówienia wykonywane są dokładnie i starannie, w możliwie najkrótszym terminie.
 12. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz krajów UE.

  §4 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Obejmuje on czas od dnia następnego po akceptacji projektu i wpłacie pieniędzy na rachunek bankowy do momentu wysyłki zamówionych produktów.
 2. W przypadku braku wpłaty określonej należności po akceptacji zamówienia czas realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy.
 3. Czas dostawy nie jest wliczony do czasu realizacji zamówienia oraz dotyczy on dni roboczych (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W przypadku gdy czas realizacji zamówienia przekroczy 10 dni Sklep poinformuje o tym Kupującego.

  §5 DOSTAWA I SPOSÓB PŁATNOŚCI
 1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Pocztą Polską.
 2. Zamówienia z wybraną opcją odbioru osobistego możliwe są do odebrania pod adresem: ul. Brzeska 65 lok 8, 08-110 Siedlce po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu ustalenia daty i orientacyjnej godziny odbioru.
 3. Zapłata za towar może być dokonana w następujący sposób:
 4. a) Przelew/przedpłata – kwotę pokrywającą cenę zmówionego towaru, oraz koszt przesyłki należy wpłacić na konto bankowe firmy Global Center Karol Jastrzębski,
  nr : 5711 4020 04 0000 3602 5417 6873 mBank

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia, który wyświetlany jest po jego złożeniu.

 1. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:
 2. a) w przypadku płatności przelewem, na terenie kraju – 20 zł, przesyłka kurierska – kurier DPD.
 3. b) w przypadku płatności przelewem na terenie UE – poza granicami Polski – 180 zł, przesyłka kurierska – kurier DPD.
 4. c) w przypadku płatności przelewem, na terenie kraju – od 15 do 20 zł w zależności od wagi paczki, przesyłka paczką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. Wszystkie przesyłki zawierające zamówione towary są ubezpieczone. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera w obecności kuriera prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki. W przypadku niekompletnej, bądź uszkodzonej przesyłki prosimy spisać protokół szkody.
     

  §6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  Umowy z przedmiotem świadczenia wykonanym według specyfikacji konsumenta.
  Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  Prawo zwrotu nie obejmuje zamówień, które konsument oczywiście z pomocą przedsiębiorcy spersonalizował, ponieważ stworzenie produktu pod wymagania konsumenta może spowodować utrudnienie jego dalszej odsprzedaży w razie odstąpienia od umowy.

  1. Kupującemu
  , który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.2. Pismo zawierające odstąpienie od umowy powinno zostać przesłane na adres:
  Global Center Karol Jastrzębski
  ul. Starowiejska 12A
  08-110 Siedlce
  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt podlegający zwrotowi powinien być odesłany w nienaruszonym stanie.

  4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny produktu oraz kosztów wysyłki produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi Kupujący.

  5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Wszelkie zwroty produktów prosimy kierować na adres :
  Global Center Karol Jastrzębski
  ul. Brzeska 65 lok 8
  08-110 Siedlce

          §7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące błędów w tekście zaproszeń i innych dodatków ślubnych zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Kupującego projektu. Jedynie w przypadku pojawienia się błędu (w datach, słowach), którego nie było w ostatecznej, zaakceptowanej mailowo przez Kupującego wersji projektu, możliwe jest uwzględnienie reklamacji. W innych przypadkach reklamacja nie będzie uwzględniona.
 2. Sprzedający nie jest zobowiązany do oceny poprawności tekstów i wyszukiwania w nich ewentualnych błędów.
 3. Różnice kolorystyczne między projektem graficznym, jaki Kupujący ogląda na monitorze a wydrukiem mogą wynikać z różnic odwzorowania RGB a druku w CMYK bądź z indywidualnych ustawień monitora. Nie mogą być one przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku pojawienia się wad technicznych lub uszkodzeń produktów podczas dostawy, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie mailowo, a następnie w terminie 7 dni od dnia doręczenia przesyłki odesłać odpowiednio zabezpieczone produkty, będące przedmiotem reklamacji na adres: Global Center, ul. Starowiejska 12a, 08-110 Siedlce. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
 5. Warunkiem realizacji reklamacji w przypadku stwierdzenia wad technicznych lub uszkodzeń jest sprawdzenie paczki przy odbiorze oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków wypełnienie protokołu szkody, gdyż szkody mogą powstać z winy firmy kurierskiej. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
 6. Zgłodzenia reklamacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zaproszenia@global-center.pl zawierając w wiadomości opis przedmiotu reklamacji oraz numer zamówienia.
 7. Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki
  z odesłanymi produktami.§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. W sprawach nieregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu bez konieczności informowania o tym Kupującego. Dla nowych zamówień obowiązuje regulamin aktualnie dostępny na stronie w momencie składania zamówienia. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążący jest regulamin obowiązujący w dniu składania przez Kupującego zamówienia.
 3. Składając zamówienie Kupujący akceptuje regulamin w całości.
 4. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Firma Global Center Karol Jastrzębski nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
 5. Firma Global Center Karol Jastrzębski zastrzega sobie prawo do publikacji w Internecie materiałów o charakterze marketingowym, reklamowym oraz promocyjnym z użyciem wszystkich swoich realizacji.
 6. Wszystkie informacje, dane, fotografie, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.
 7. Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01-10-2013

Biuro Obsługi Klienta:

Telefon 509-965-511.

email: zaproszenia@global-center.pl